Izposoja
LED mobilnega zaslonaLED mobile screen renting

Lastnostni zaslona:Information about the screen:

Velikost zaslona je 5m x 3m.The dimensions are 5m x 3m.

Je mobilen, nameščen na prikolico.It's mobile, installed in a trailer.

Pripravljen za uporabo v manj kot pol ure.Ready to use in less than half an hour.

Je primeren za zunanjo uporabo.Suitable for outdoor use.

Na njem lahko predvajamo video ali multimedijske datoteke, možna je tudi direktna priključitev video signala.Video or multimedia files can be played on it, it is also possible to connect a video signal directly.

Galerija:Gallery:
Za več informacij kontaktirajte:For more info contact:
info@podkev.com
© Podkev 2023