UVRST. JAHAČ KONJ KLUBCHBSkupaj%
1 Katarina Julija PipanA4004MAESTOSO BATOSTA XIIKK VELENJE 64.265% 64.265% 63.088% 651.500 63.873%
205.500 204.500 200.500 610.500
13.000 14.000 14.000 41.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu77.56
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo5.56.55.5
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno6.566
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno6.56.56.5
5BGTraver v levo66.56.5Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno66.56.5
KZbrani kas
7MXKPojačani kas6.566
8Prehoda v M in K66.56
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo76.56.5
10BXPolkrog premera 10 m v levo76.56
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno6.566Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)5.55.55.5
13Zbrani korak C-H-G-H6.566.5
14HBPojačani korak6.566.5Koef. 2
15BZbrani korak6.56.56.5
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno66.56
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu575.5
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno6.576
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku776.5
20HPSrednji galop777
PZbrani galop
21PFKontra galop6.56.56.5
22FMenjava galopa v skoku767
23FDPolkrog premera 10 m v desno766.5
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo66.56
25IMenjava galopa v skoku65.56
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop666
27VKKontra galop6.566.5
28KMenjava galopa v skoku76.56.5
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo7.57.57
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.577Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
2 Mina Starec OmanA4148FLEURKK VELEBIRO 63.824% 65.000% 60.882% 645.000 63.235%
204.000 207.000 194.000 605.000
13.000 14.000 13.000 40.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu56.56
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo776.5
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno76.56
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno666
5BGTraver v levo6.56.56Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno66.56
KZbrani kas
7MXKPojačani kas6.56.56.5
8Prehoda v M in K6.56.56.5
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo6.576
10BXPolkrog premera 10 m v levo6.56.56
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno676Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)6.566
13Zbrani korak C-H-G-H666
14HBPojačani korak776.5Koef. 2
15BZbrani korak66.56
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno66.55
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu6.567
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno6.56.56
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku766
20HPSrednji galop6.566.5
PZbrani galop
21PFKontra galop6.56.55
22FMenjava galopa v skoku6.566
23FDPolkrog premera 10 m v desno5.555
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo6.576.5
25IMenjava galopa v skoku66.56
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop6.56.56.5
27VKKontra galop6.576
28KMenjava galopa v skoku6.56.56.5
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo6.56.55.5
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.576.5Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
3 Freja KolencA3673LANDINI DELLA VERDINAKK VELEBIRO 62.353% 61.765% 61.618% 631.500 61.912%
199.000 197.000 196.500 592.500
13.000 13.000 13.000 39.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu55.54.5
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo6.56.56
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno65.56.5
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno6.56.56
5BGTraver v levo6.56.56.5Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno665
KZbrani kas
7MXKPojačani kas666
8Prehoda v M in K66.56
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo6.566.5
10BXPolkrog premera 10 m v levo6.55.56
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno65.56Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)666.5
13Zbrani korak C-H-G-H6.56.56.5
14HBPojačani korak6.56.56Koef. 2
15BZbrani korak76.56.5
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno666.5
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu776
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno65.56
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku5.56.56.5
20HPSrednji galop6.56.57
PZbrani galop
21PFKontra galop66.56.5
22FMenjava galopa v skoku555
23FDPolkrog premera 10 m v desno6.566.5
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo676.5
25IMenjava galopa v skoku666.5
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop6.566
27VKKontra galop6.566
28KMenjava galopa v skoku666
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo776.5
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.56.56.5Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
4 Lara JenkoA3672CRESSIERŠD Titani Ljubljana 60.588% 63.971% 60.147% 628.000 61.569%
193.000 203.500 191.500 588.000
13.000 14.000 13.000 40.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu76.56
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo555
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno66.56
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno6.576
5BGTraver v levo5.565.5Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno6.576.5
KZbrani kas
7MXKPojačani kas6.576.5
8Prehoda v M in K6.56.56.5
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo776.5
10BXPolkrog premera 10 m v levo776.5
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno66.55.5Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)35.55.5
13Zbrani korak C-H-G-H666
14HBPojačani korak6.56.57Koef. 2
15BZbrani korak66.55.5
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno5.566
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu6.576.5
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno5.56.55
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku666
20HPSrednji galop6.576.5
PZbrani galop
21PFKontra galop666.5
22FMenjava galopa v skoku665.5
23FDPolkrog premera 10 m v desno6.55.56
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo4.55.55.5
25IMenjava galopa v skoku665.5
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop6.56.56.5
27VKKontra galop6.576.5
28KMenjava galopa v skoku676
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo665
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.576.5Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
5 Neža TrtnikA2719WILAKK Stožice Ljubljana 60.000% 62.647% 61.765% 627.000 61.471%
191.000 200.000 197.000 588.000
13.000 13.000 13.000 39.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu6.56.56
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo66.55
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno6.55.56.5
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno6.576
5BGTraver v levo566.5Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno676.5
KZbrani kas
7MXKPojačani kas666.5
8Prehoda v M in K66.56
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo6.56.56.5
10BXPolkrog premera 10 m v levo6.56.56.5
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno666Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)666
13Zbrani korak C-H-G-H6.56.56
14HBPojačani korak566.5Koef. 2
15BZbrani korak66.56
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno6.56.56.5
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu676
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno5.566
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku665
20HPSrednji galop66.56.5
PZbrani galop
21PFKontra galop6.56.57
22FMenjava galopa v skoku66.56.5
23FDPolkrog premera 10 m v desno65.56
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo66.56
25IMenjava galopa v skoku4.555.5
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop6.566.5
27VKKontra galop6.56.56.5
28KMenjava galopa v skoku666
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo66.55.5
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.56.56.5Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
6 Ria HanžičA4110KRAVITZŠD Titani Ljubljana 56.471% 60.147% 59.118% 597.500 58.578%
179.000 191.500 189.000 559.500
13.000 13.000 12.000 38.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu6.56.56
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo77.56.5
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno75.57
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno566
5BGTraver v levo45.55Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno465
KZbrani kas
7MXKPojačani kas6.56.56
8Prehoda v M in K6.566
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo445
10BXPolkrog premera 10 m v levo6.575
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno224Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)5.55.55.5
13Zbrani korak C-H-G-H6.56.56.5
14HBPojačani korak6.56.57Koef. 2
15BZbrani korak66.56
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno55.55
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu245
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno5.56.56.5
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku6.576.5
20HPSrednji galop6.577
PZbrani galop
21PFKontra galop677
22FMenjava galopa v skoku6.576.5
23FDPolkrog premera 10 m v desno56.56
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo6.576.5
25IMenjava galopa v skoku6.555
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop6.576.5
27VKKontra galop776.5
28KMenjava galopa v skoku776.5
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo6.56.56
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)6.56.56Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
7 Janja NanutA2622FAVORY DUBOVINAKK Obala 59.118% 57.059% 59.118% 596.000 58.431%
189.000 182.000 188.000 559.000
12.000 12.000 13.000 37.000
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
1AXVhod v zbranem galopu555
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
FAKZbrani kas
HXFSrednji kas
2CNa levo6.576.5
FZbrani kas
3KEPleča bočno v desno766.5
XBPolkrog premera 10 m v levo
4EXPolkrog premera 10 m v desno76.56.5
5BGTraver v levo566.5Koef. 2
GNa srednjo linijo
CNa desno
Pusti konju, da se raztegne na dolgih vajetih
SHCMZbrani kas
Med S in HSkrajšaj vajeti
6RSPolkrog premera 20 m v desno55.56
KZbrani kas
7MXKPojačani kas666
8Prehoda v M in K66.56
KAFZbrani kas
9FBPleča bočno v levo666
10BXPolkrog premera 10 m v levo76.56
XEPolkrog premera 10 m v desno
GNa srednjo linijo
11EGTraver v desno656Koef. 2
GPolpirueta v levo
GH(Zbrani korak)
H(Zavij levo)
C(Na levo)
12Pred C(Zbrani korak)445
13Zbrani korak C-H-G-H666
14HBPojačani korak6.566.5Koef. 2
15BZbrani korak666
BPLZbrani korak
L(P)Zbrani korak
16LPolpirueta v desno666
PFAKZbrani galop
17Pred PNadaljuj v zbranem desnem galopu6.576.5
XNa srednjo linijo
18KXTraver v desno455.5
CNa levo
19IMenjava galopa v skoku54.54
20HPSrednji galop666
PZbrani galop
21PFKontra galop6.523
22FMenjava galopa v skoku6.526
23FDPolkrog premera 10 m v desno66.56
VKAFZbrani galop
LVPolkrog premera 10 m v levo
Med D in LNavadna menjava galopa
DNa srednjo linijo
XNa srednjo linijo
24FXTraver v levo565
25IMenjava galopa v skoku6.56.55.5
CNa desno
VZbrani galop
26MVPojačani galop666
27VKKontra galop66.56.5
28KMenjava galopa v skoku6.56.56
KAZbrani galop
29ANa srednjo linijo66.56.5
XStoj – nepremičnost – pozdrav
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)666.5Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
Vrni se