UVRST. JAHAČ KONJ KLUBCHBSkupaj%
1 Anja GerjevičA3440VIGO DE JANEIROKK KRKA - Grm Novo mesto 62.667% 63.333% 60.889% 841.000 62.296%
275.000 278.000 267.500 820.500
7.000 7.000 6.500 20.500
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
XCZbrani kas
1AVhod v zbranem galopu6.56.56
XStoj – nepremičnost – pozdrav
HXFPojačani kas
2CNa levo6.56.55
FAKZbrani kas
3KBTraver v desno666Koef. 2
HCZbrani kas
4BHTraver v levo6.566.5Koef. 2
5CStoj – nepremičnost Odstopaj 5 korakov in nemudoma nadaljuj v zbranem kasu66.55.5
6MVPojačani kas76.56.5
7VKDPasaž76.57
8DPiaf 12 do 15 korakov665.5Koef. 2
9DPrehoda iz pasaža v piaf in iz piafa v pasaž6.56.56.5
10DFPPasaž76.57
11PHPojačani korak66.56.5Koef. 2
12HCMZbrani korak6.577Koef. 2
13MNadaljuj v pasažu6.577
Prehod iz zbranega koraka v pasaž
14MRIPasaž76.57
15IPiaf 12 do 15 korakov665Koef. 2
16IPrehoda iz pasaža v piaf in iz piafa v pasaž6.56.56.5
17ISEPasaž76.56.5
EKAFZbrani galop
18ENadaljuj v zbranem levem galopu76.57
HCMZbrani galop
19FXHNa diagonali 9 menjav galopa v skoku na vsak drugi korak777
20MXKPojačani galop76.57
Menjava galopa v skoku
KAZbrani galop
21KZbrani galop777
GMenjava galopa v skoku
CNa desno
Med D in G5 traverjev na vsako stran srednje linije, z menavami galopa v skoku pri vsaki spremembi smeri, prvi in zadnji traver v levo s tremi galopskimi skoki, ostali s šestimi
22ANa srednjo linijo666Koef. 2
23MXKNa diagonali 15 menjav galopa v skoku na vsak korak565Koef. 2
KAZbrani galop
24ANa srednjo linijo5.566Koef. 2
LPirueta v levo
25XMenjava galopa v skoku555
26IPirueta v desno6.56.56Koef. 2
CMZbrani galop
CNa desno
27MPrehod v zbrani kas55.55
MRZbrani kas
KZbrani kas
28RKPojačani kas6.577
KAZbrani kas
DXPasaž
29ANa srednjo linijo76.56.5
30XPiaf 12 do 15 korakov55.54Koef. 2
31XPrehoda iz pasaža v piaf in iz piafa v pasaž6.56.55
32XGPasaž6.56.56.5
33GStoj – nepremičnost – pozdrav777
91Splošni vtis (harmonična predstavitev para jahač/konj; jahačev položaj in sedišče, diskretna in učinkovita uporaba dejstev)776.5
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge000
Vrni se