UVRST. JAHAČ KONJ KLUBCHBSkupaj%
1 Ladislav FabrisA3008RIAKD Piramida 65.647% 60.647% 63.588% 645.600 63.294%
209.600 193.600 202.600 605.800
13.600 12.600 13.600 39.800
naloga poz opisCHB
Nadaljuj v zbranem kasu
XCZbrani kas
XStoj – nepremičnost – pozdrav
1AVhod v zbranem galopu6.567
HXFPojačani kas
2CNa levo7.577
FZbrani kas
FAZbrani kas
3Prehoda v H in F776.5
CHSZbrani kas
4ANa srednjo linijo6.55.56Koef. 2
CNa levo
DG3 traverji, 5 m na vsako stran srednje linije, začenja in končuje se v desno
Med srednjo linijo in RPrehod v pasaž
5SRPolkrog v pasažu (20 m ?)6.566
6RMCPasaž6.566.5
(Nadaljuj v zbranem kasu)
7CPiaf, 7-10 korakov (polkoraki, dovoljeno je iti 2 m naprej)666
(C)HSZbrani kas
8Prehodi pasaž - piaf - kas6.566
9SXPPojačani korak66.56Koef. 2
PF(A)Zbrani korak
10PZbrani korak76.57Koef. 2
11Pri približevanju APiaf, 7-10 korakov (polkoraki, dovoljeno je iti 2 m naprej)766.5
Nadaljuj v zbranem kasu
(A)KZbrani kas
12Prehodi korak - piaf - kas666
MZbrani kas
13KXMPojačani kas76.57
14Prehoda v K in M776.5
MCZbrani kas
15CNadaljuj v zbranem levem galopu76.57
CHZbrani galop
FZbrani galop in menjava galopa v skoku
FAZbrani galop
16HXFPojačani galop6.56.57.5
17ANa srednjo linijo76.57
Med P in BMenjava galopa v skoku
DPTraver v desno
18BIHNa kratki diagonali6.566.5Koef. 2
IPirueta v levo
19HMenjava galopa v skoku776.5
HCMZbrani galop
20MXK7 menjav galopa v skoku na vsak drugi korak76.57
KAZbrani galop
Med V in EMenjava galopa v skoku
DVTraver v levo
21ANa srednjo linijo76.56.5
IPirueta v desno
22EIMNa kratki diagonali76.56Koef. 2
23MMenjava galopa v skoku777
MCHZbrani galop
FAZbrani galop
24HXF7 menjav galopa v skoku na vsak korak747
25ANa srednjo linijo766.5
DZbrani kas
LPrehod v pasaž
26LIPasaž766
27IGZbrani kas767
GStoj – nepremičnost - pozdrav
91Drža in sedež jahača76.57Koef. 2
tehnične napakeTehnične napake000
napake v poteku nalogeNapaka v poteku naloge111
Vrni se