KK Krka - Grm Novo mesto

Turnir 0622

13. tekma

Kategorija: I1 Naloga: I1_22

Sodniki: H - Alenka Fetih, C - Andrej Penko, B - Barbara Penko
Pričetek tekme ob: 16:52. Predviden čas na tekmovalca 9 minut. Podelitve ni.

Število tekmovalcev: 1

ZAP ŠT.
JAHAČ
ST. KONJ
KONJ
KLUB
1
Anja Gerjevič
A3440
VIGO DE JANEIRO (A3440)
VIGO DE JANEIRO
KK KRKA - Grm Novo mesto
Nazaj