Kobilarna Lipica

Turnir T1022

11. tekma

Kategorija: S Naloga: S2_22

Sodniki: C - Ilja Vietor, H - Barbara Franyo, M - Annette Fransen, B - Dora Markun, E - Jacques v. Daele
Prize giving ceremony at: 15:15

Število tekmovalcev: 2

ZAP ŠT.
JAHAČ
ST. KONJ
KONJ
KLUB
2
Ula KOS
A3671
JUPITER (A3671)
JUPITER
SLOVENIJA
7
Noa PALE STANKOV
A2943
CINAR-TAR (A2943)
CINAR-TAR
SLOVENIJA
Nazaj