VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja


VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja

KK PIP

Turnir 0121

Ljubljana - Tomačevo

1.5.2021 - 2.5.2021

TEKMOVALCI
KONJI
sobota, 1. maj 2021
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
8
A2
274.2.5
odpoved
0
9
L
238.2.1
odpoved
0
1
E1
9:00
238.1.1
odprta tekma
26
26
2
E2
9:50
238.1.1
odprta tekma
41
41
3
A0
11:30
238.1.4
odprta tekma
29
29
4
A1
12:25
238.1.1
odprta tekma
27
27
5
A1/A2
14:00
274.2.5
Licence A in L
27
27
6
A2
15:05
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
16
16
7
A2
15:05
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
18
18
106
A2
15:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 6.7

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
34

16

18


10
L
17:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
11
11
11
L
17:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
11
11
110
L
17:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 10.11

Tekmovalci z licencami L in M

Tekmovalci z licencami S
22

11

11


12
Ma
18:25
238.2.2
odprta tekma
5
5
8
A2
274.2.5
odpoved
9
L
238.2.1
odpoved
1
E1
9:00
238.1.1
odprta tekma
2
E2
9:50
238.1.1
odprta tekma
3
A0
11:30
238.1.4
odprta tekma
4
A1
12:25
238.1.1
odprta tekma
5
A1/A2
14:00
274.2.5
Licence A in L
6
A2
15:05
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
7
A2
15:05
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
106
A2
15:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 6.7

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

10
L
17:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
11
L
17:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
110
L
17:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 10.11

Tekmovalci z licencami L in M


Tekmovalci z licencami S

12
Ma
18:25
238.2.2
odprta tekma
nedelja, 2. maj 2021
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
20
A2
0:00
274.2.5
odpoved
0
21
L
0:00
238.2.1
odpoved
0
13
E1
9:00
238.1.1
odprta tekma
13
13
14
E2
9:25
STIL
stilno jahanje
27
27
15
A0
10:45
238.1.4
v idealnem času
23
23
16
A1
11:45
238.1.1
odprta tekma
20
20
17
A1/A2
13:00
274.2.5
Licence A in L
13
13
18
A2
13:40
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
8
8
19
A2
13:40
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
8
8
118
A2
13:40
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 18.19

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
16

8

8


22
L
15:15
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
14
14
23
L
15:15
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
6
6
122
L
15:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 22.23

Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL

Tekmovalci z licencami S
20

14

6


24
Ma
16:40
238.2.2
odprta tekma
0
20
A2
0:00
274.2.5
odpoved
21
L
0:00
238.2.1
odpoved
13
E1
9:00
238.1.1
odprta tekma
14
E2
9:25
STIL
stilno jahanje
15
A0
10:45
238.1.4
v idealnem času
16
A1
11:45
238.1.1
odprta tekma
17
A1/A2
13:00
274.2.5
Licence A in L
18
A2
13:40
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
19
A2
13:40
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
118
A2
13:40
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 18.19

Tekmovalci z licencami M in S
8


Tekmovalci z licencami A in L
8

22
L
15:15
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
23
L
15:15
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
122
L
15:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 22.23

Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL


Tekmovalci z licencami S
6

24
Ma
16:40
238.2.2
odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.
Nazaj