VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Schedule


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Schedule

KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida

Turnir 0224

Hipodrom Kamnica

3.5.2024 - 5.5.2024

TEKMOVALCI
KONJI
petek, 3. maj 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
9
9
2
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
22
22
3
A1
10:30
238.1.1
Odprta tekma
23
23
4
A1/A2
11:30
238.2.1
Odprta tekma
19
19
5
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
6
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
7
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
8
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
9
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
10
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
11
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
12
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
13
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
14
Ma
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
90
A1
10:30
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
2
2
91
A1/A2
11:30
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 4
1
1
105
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
108
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
111
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
0
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
3
A1
10:30
238.1.1
Odprta tekma
4
A1/A2
11:30
238.2.1
Odprta tekma
5
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
6
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
7
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
8
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
9
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
10
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
11
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
12
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
13
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
14
Ma
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
90
A1
10:30
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
91
A1/A2
11:30
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 4
105
A2
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
108
A2/L
274.2.5
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
111
L
238.2.1
ODPOVED ZARADI SLABEGA VREMENA
sobota, 4. maj 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
15
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
7
7
16
E2
9:15
238.1.1
Odprta tekma
18
18
17
A0
9:55
238.1.1
Odprta tekma
28
28
18
A1
10:40
238.1.1
Odprta tekma
26
26
19
A1/A2
12:00
238.2.1
Odprta tekma
31
31
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
24
24
21
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
23
23
22
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
9
9
23
A2
13:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE
12
12
24
Mb
16:15
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
15
15
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
3
3
27
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M- AMATERSKI POKAL
28
28
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
8
8
44
L/Ma
18:40
238.2.1
Odprta tekma
12
12
92
A1/A2
12:00
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 19
1
1
93
A2
13:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 120
1
1
120
A2
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 20.21.22

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L

Mladi konji 5 let
56

24

23

9126
L
17:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.27.28

Mladi konji 6 let

Tekmovalci z licencami L in M- AMATERSKI POKAL

Tekmovalci z licencami S
39

3

28

815
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
16
E2
9:15
238.1.1
Odprta tekma
17
A0
9:55
238.1.1
Odprta tekma
18
A1
10:40
238.1.1
Odprta tekma
19
A1/A2
12:00
238.2.1
Odprta tekma
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
21
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
22
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
23
A2
13:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE
24
Mb
16:15
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
27
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M- AMATERSKI POKAL
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
44
L/Ma
18:40
238.2.1
Odprta tekma
92
A1/A2
12:00
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 19
93
A2
13:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 120
120
A2
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 20.21.22

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L


Mladi konji 5 let
9

126
L
17:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.27.28

Mladi konji 6 let
3


Tekmovalci z licencami L in M- AMATERSKI POKAL


Tekmovalci z licencami S
8

nedelja, 5. maj 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
29
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
14
14
30
A0
9:05
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
22
22
31
A1
10:20
238.1.4
Odprta tekma
22
22
32
A1/A2
11:10
238.2.1
Odprta tekma
25
25
33
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
10
10
34
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
21
21
35
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
9
9
36
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
37
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
10
10
38
A2/L
238.2.1
Mladi konji 5 let
5
5
39
S*
15:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
6
6
40
L
238.2.1
odpoved
0
42
L
238.2.1
odpoved
0
43
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
10
10
45
L/Ma
16:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
33
33
94
A1/A2
11:10
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 32
2
2
133
A2
12:30
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 33.34.35

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L

Mladi konji 5 let
40

10

21

9136
A2/L
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 36.37.38

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L

Mladi konji 5 let
26

11

10

5140
L
18:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 40.43

odpoved

Tekmovalci z licencami L do S
10

0

10


29
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
30
A0
9:05
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
31
A1
10:20
238.1.4
Odprta tekma
32
A1/A2
11:10
238.2.1
Odprta tekma
33
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
34
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
35
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
36
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
37
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
38
A2/L
238.2.1
Mladi konji 5 let
39
S*
15:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
40
L
238.2.1
odpoved
42
L
238.2.1
odpoved
43
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
45
L/Ma
16:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
94
A1/A2
11:10
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 32
133
A2
12:30
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 33.34.35

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L


Mladi konji 5 let
9

136
A2/L
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 36.37.38

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L


Mladi konji 5 let
5

140
L
18:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 40.43

odpoved
0


Tekmovalci z licencami L do S

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.
Nazaj