VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


ClipMyHorse


Schedule


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


ClipMyHorse


Schedule

KK Hipodrom Kamnica Maribor

TurnirTournament 0324

Hipodrom Kamnica

17.5.2024 - 19.5.2024

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
14
14
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
14
14
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
5
5
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
11
11
10
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
6
6
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
14
14
13
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
8
8
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
19
19
2
E2
9:40
238.1.1
Odprta tekma
45
45
3
A1
11:30
238.1.1
Odprta tekma
42
42
4
A1/A2
12:55
238.2.1
Odprta tekma
18
18
90
A2
14:05
274.2.5
PONOVNI START TEKMA 105
1
1
105
A2
14:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
32
14
14
4
108
A2/L
15:25
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9.10
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
20
5
11
4
111
L
16:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
28
6
14
8
14
Ma
18:10
238.2.1
Odprta tekma
22
22
5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
10
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
13
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
9:40
238.1.1
Odprta tekma
3
A1
11:30
238.1.1
Odprta tekma
4
A1/A2
12:55
238.2.1
Odprta tekma
90
A2
14:05
274.2.5
PONOVNI START TEKMA 105
105
A2
14:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
4
108
A2/L
15:25
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9.10
Tekmovalci z licencami M in S
5
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
4
111
L
16:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13
Mladi konji 6 let
6
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
8
14
Ma
18:10
238.2.1
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

21
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
17
17
22
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
17
17
23
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
14
14
26
L
238.2.1
odpoved
0
27
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
33
33
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
12
12
15
E1
7:45
238.1.1
Odprta tekma
11
11
16
E2
8:15
238.1.1
Odprta tekma
40
40
91
E2
8:15
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
1
1
17
A0
9:55
238.1.1
Odprta tekma
38
38
18
A1
11:05
238.1.1
Odprta tekma
34
34
19
A1/A2
12:45
238.2.1
Odprta tekma
42
42
92
A1/A2
12:45
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 19
2
2
20
A2
14:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
13
13
93
A2
14:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 121
2
2
121
A2
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 21.22.23
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
47
17
17
14
24
Mb
16:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
16
16
128
L
18:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 28.27
Tekmovalci z licencami S
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
45
12
33
25
L/Ma
19:50
238.2.1
Odprta tekma
14
14
21
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
22
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
23
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
26
L
238.2.1
odpoved
27
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
15
E1
7:45
238.1.1
Odprta tekma
16
E2
8:15
238.1.1
Odprta tekma
91
E2
8:15
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
17
A0
9:55
238.1.1
Odprta tekma
18
A1
11:05
238.1.1
Odprta tekma
19
A1/A2
12:45
238.2.1
Odprta tekma
92
A1/A2
12:45
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 19
20
A2
14:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
93
A2
14:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 121
121
A2
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 21.22.23
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
24
Mb
16:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
128
L
18:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 28.27
Tekmovalci z licencami S
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
25
L/Ma
19:50
238.2.1
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

33
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
9
9
34
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
20
20
35
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
7
7
36
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
12
12
37
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
9
9
38
A2/L
238.2.1
Mladi konji 5 let
3
3
40
L
238.2.1
ODPOVED
0
42
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
0
43
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
12
12
29
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
35
35
30
A0
9:10
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
38
38
94
A0
9:10
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 30
1
1
31
A1
10:50
238.1.4
Odprta tekma
23
23
95
A1
10:50
238.1.4
PONOVNI START TEKMA 31
1
1
32
A1/A2
11:50
238.2.1
Odprta tekma
34
34
96
A2
13:25
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 133
1
1
133
A2
13:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 33.34.35
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
36
9
20
7
136
A2/L
14:30
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 36.37.38
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
24
12
9
3
39
S*
15:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
6
6
44
L/Ma
17:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
35
35
142
L
18:45
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 42.43
Tekmovalci z licencami L in M
12
12
33
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
34
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
35
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
36
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
37
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
38
A2/L
238.2.1
Mladi konji 5 let
40
L
238.2.1
ODPOVED
42
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
43
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
29
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
30
A0
9:10
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
94
A0
9:10
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 30
31
A1
10:50
238.1.4
Odprta tekma
95
A1
10:50
238.1.4
PONOVNI START TEKMA 31
32
A1/A2
11:50
238.2.1
Odprta tekma
96
A2
13:25
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 133
133
A2
13:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 33.34.35
Tekmovalci z licencami M in S
9
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
7
136
A2/L
14:30
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 36.37.38
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
9
Mladi konji 5 let
3
39
S*
15:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
44
L/Ma
17:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
142
L
18:45
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 42.43
Tekmovalci z licencami L in M
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack