VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja


VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja

KK Velenje

TurnirTournament 0621

Škale 111, 3320 Velenje

3.7.2021 - 4.7.2021

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

8
A2
238.2.1
odpoved
0
11
A2/L
238.2.1
odpoved
0
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
23
23
2
E2
8:40
238.1.1
Odprta tekma
40
40
3
A1
10:10
238.1.4
Odprta tekma
48
48
4
A1/A2
11:40
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE
14
14
5
A1/A2
12:45
238.2.1
Licence A in L
15
15
6
A2
13:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
7
A2
13:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
17
17
106
A2
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 6,7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
28
11
17
9
A2/L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
23
23
10
A2/L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
22
22
109
A2/L
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 9,10
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
45
23
22
12
L/Ma
16:50
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE
15
15
13
L/Ma
17:50
238.2.1
Odprta tekma
10
10
14
Mb
18:45
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 - zaprta tekma
4
4
15
S*
18:50
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
9
9
8
A2
238.2.1
odpoved
11
A2/L
238.2.1
odpoved
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
8:40
238.1.1
Odprta tekma
3
A1
10:10
238.1.4
Odprta tekma
4
A1/A2
11:40
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE
5
A1/A2
12:45
238.2.1
Licence A in L
6
A2
13:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
7
A2
13:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
106
A2
13:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 6,7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
9
A2/L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
10
A2/L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
109
A2/L
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 9,10
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
12
L/Ma
16:50
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE
13
L/Ma
17:50
238.2.1
Odprta tekma
14
Mb
18:45
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 - zaprta tekma
15
S*
18:50
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

17
E1
sledi
238.1.1
Odprta tekma
9
9
23
A2
274.1.5.3
odpoved
0
24
L
238.2.1
odpoved
0
16
E1
8:00
238.1.1
Tekma za ponije
4
4
18
E2
8:25
STIL
licence A in L
25
25
19
A0
9:20
238.1.4
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
39
39
20
A1/A2
11:10
274.1.5.3
Licence A in L
33
33
21
A2
12:10
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
14
14
22
A2
12:10
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
23
23
121
A2
12:10
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 21,22
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
37
14
23
25
L
13:45
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
26
26
26
L
13:45
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
9
9
125
L
13:45
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 25,26
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
Tekmovalci z licencami S
35
26
9
27
Ma
15:25
238.2.1
Odprta tekma
9
9
28
S*
16:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
12
12
17
E1
sledi
238.1.1
Odprta tekma
23
A2
274.1.5.3
odpoved
24
L
238.2.1
odpoved
16
E1
8:00
238.1.1
Tekma za ponije
18
E2
8:25
STIL
licence A in L
19
A0
9:20
238.1.4
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
20
A1/A2
11:10
274.1.5.3
Licence A in L
21
A2
12:10
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
22
A2
12:10
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
121
A2
12:10
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 21,22
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
25
L
13:45
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
26
L
13:45
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
125
L
13:45
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 25,26
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
Tekmovalci z licencami S
9
27
Ma
15:25
238.2.1
Odprta tekma
28
S*
16:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack