VABILO


Urnik četrtek


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


ClipMyHorse


WhatsApp QR


OBRAZEC ZDR. STANJE KONJA


DP OTROCI


DP OTROCI EKIPNO


DP MLAJŠI MLADINCI


DP MLAJŠI MLADINCI EKIPNO


DP AMATERJI


DP AMATERJI EKIPNO


DP MLADINCI


DP MLADINCI EKIPNO


DP U25


DP ČLANI


DP ČLANI EKIPNO


VABILO


Urnik četrtek


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


ClipMyHorse


WhatsApp QR


OBRAZEC ZDR. STANJE KONJA


DP OTROCI


DP OTROCI EKIPNO


DP MLAJŠI MLADINCI


DP MLAJŠI MLADINCI EKIPNO


DP AMATERJI


DP AMATERJI EKIPNO


DP MLADINCI


DP MLADINCI EKIPNO


DP U25


DP ČLANI


DP ČLANI EKIPNO

Kobilarna Lipica in KZS

TurnirTournament 0623

Lipica

29.6.2023 - 2.7.2023

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

1
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
3
3
2
E2
8:40
238.1.1
Odprta tekma
20
20
3
A0
10:00
238.1.1
DP OTROCI - 1. tekma in odprta tekma
39
39
5
A2
11:45
238.2.1
DP ML. MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
41
41
7
A2/L
13:45
239
DP AMATERJI - 1. tekma in odprta tekma
37
37
9
L/Ma
15:35
239
DP MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
22
22
11
Ma
17:05
239
DP ML. ČLANI (U25) - 1. tekma in odprta tekma
3
3
13
S*
17:20
239
DP ČLANI - 1. tekma in odprta tekma
7
7
1
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
8:40
238.1.1
Odprta tekma
3
A0
10:00
238.1.1
DP OTROCI - 1. tekma in odprta tekma
5
A2
11:45
238.2.1
DP ML. MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
7
A2/L
13:45
239
DP AMATERJI - 1. tekma in odprta tekma
9
L/Ma
15:35
239
DP MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
11
Ma
17:05
239
DP ML. ČLANI (U25) - 1. tekma in odprta tekma
13
S*
17:20
239
DP ČLANI - 1. tekma in odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

15
A0
8:30
DP1
DP OTROCI - 2. tekma (v dveh tekih)
13
13
16
A2
10:15
DP1
DP ML. MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
15
15
17
L
12:10
DP1
DP AMATERJI - 2. tekma (v dveh tekih)
23
23
18
L/Ma
14:50
DP1
DP MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
16
16
19
Mb
17:00
DP1
DP ML. ČLANI (U25) - 2. tekma (v dveh tekih)
3
3
20
S*
17:10
DP1
DP ČLANI - 2. tekma (v dveh tekih)
6
6
15
A0
8:30
DP1
DP OTROCI - 2. tekma (v dveh tekih)
16
A2
10:15
DP1
DP ML. MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
17
L
12:10
DP1
DP AMATERJI - 2. tekma (v dveh tekih)
18
L/Ma
14:50
DP1
DP MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
19
Mb
17:00
DP1
DP ML. ČLANI (U25) - 2. tekma (v dveh tekih)
20
S*
17:10
DP1
DP ČLANI - 2. tekma (v dveh tekih)

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

25
A2
274.2.5
odpoved
0
26
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A - S
17
17
27
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
28
A2/L
274.2.5
odpoved
0
29
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A - S
14
14
30
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
5
5
31
L
238.2.1
odpoved
0
33
L
238.2.1
odpoved
0
21
E1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
4
4
22
E2
10:15
238.1.1
Odprta tekma
19
19
23
A1
11:30
238.1.1
Odprta tekma
17
17
24
A1/A2
12:15
238.2.1
Licence A in L
11
11
125
A2
13:10
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami A - S
Mladi konji 5 let
21
17
4
129
A2/L
14:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 29.30
Tekmovalci z licencami A - S
Mladi konji 5 let
19
14
5
32
L
15:10
269
Postopno rastoča težavnost z Jokerjem
10
10
34
Ma
15:25
269
Postopno rastoča težavnost z Jokerjem
10
10
25
A2
274.2.5
odpoved
26
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A - S
27
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
28
A2/L
274.2.5
odpoved
29
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A - S
30
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
31
L
238.2.1
odpoved
33
L
238.2.1
odpoved
21
E1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
22
E2
10:15
238.1.1
Odprta tekma
23
A1
11:30
238.1.1
Odprta tekma
24
A1/A2
12:15
238.2.1
Licence A in L
125
A2
13:10
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami A - S
Mladi konji 5 let
4
129
A2/L
14:05
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 29.30
Tekmovalci z licencami A - S
Mladi konji 5 let
5
32
L
15:10
269
Postopno rastoča težavnost z Jokerjem
34
Ma
15:25
269
Postopno rastoča težavnost z Jokerjem

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

41
L/Ma
238.2.1
odpoved
0
43
Ma
238.2.1
odpoved
0
45
S*
238.2.1
odpoved
0
35
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
13
13
37
A1
9:30
238.1.1
Odprta tekma
25
25
36
A1
10:15
238.1.1
DP OTROCI - FINALE
12
12
39
A2/L
11:20
238.2.1
Odprta tekma
31
31
38
A2/L
12:20
238.2.1
DP ML. MLADINCI - FINALE
12
12
42
Ma
13:45
238.2.1
DP MLADINCI - FINALE
14
14
44
S*
15:00
238.2.1
DP ML. ČLANI (U25) - FINALE
3
3
46
S**
15:15
238.1.1
DP ČLANI - FINALE
6
6
40
L/Ma
16:10
238.2.1
DP AMATERJI - FINALE
18
18
41
L/Ma
238.2.1
odpoved
43
Ma
238.2.1
odpoved
45
S*
238.2.1
odpoved
35
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
37
A1
9:30
238.1.1
Odprta tekma
36
A1
10:15
238.1.1
DP OTROCI - FINALE
39
A2/L
11:20
238.2.1
Odprta tekma
38
A2/L
12:20
238.2.1
DP ML. MLADINCI - FINALE
42
Ma
13:45
238.2.1
DP MLADINCI - FINALE
44
S*
15:00
238.2.1
DP ML. ČLANI (U25) - FINALE
46
S**
15:15
238.1.1
DP ČLANI - FINALE
40
L/Ma
16:10
238.2.1
DP AMATERJI - FINALE
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack