VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja


VABILO


Urnik sobota


Urnik nedelja

KK PIP

TurnirTournament 0122

Ljubljana. Tomačevo

23.4.2022 - 24.4.2022

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

8
A2
274.2.5
odpoved
0
11
A2/L
274.2.5
odpoved
0
12
L
238.2.1
odpoved
0
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
19
19
2
E2
9:40
238.1.1
Odprta tekma
21
21
3
A0
10:30
238.1.4
Odprta tekma
21
21
4
A1
11:40
238.1.1
Odprta tekma
31
31
5
A1/A2
12:45
238.2.1
Licence A in L
34
34
6
A2
14:20
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
7
A2
14:20
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
19
19
106
A2
14:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
30
11
19
9
A2/L
15:30
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
9
9
10
A2/L
15:30
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
10
10
109
A2/L
15:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 9.10
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
19
9
10
13
L
16:40
238.2.1
združena tekma - AMATERSKI POKAL
17
17
14
L
16:40
238.2.1
odpoved
0
15
L/Ma
17:25
238.2.1
Odprta tekma
6
6
16
Ma
18:10
238.2.2
Odprta tekma
10
10
8
A2
274.2.5
odpoved
11
A2/L
274.2.5
odpoved
12
L
238.2.1
odpoved
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
9:40
238.1.1
Odprta tekma
3
A0
10:30
238.1.4
Odprta tekma
4
A1
11:40
238.1.1
Odprta tekma
5
A1/A2
12:45
238.2.1
Licence A in L
6
A2
14:20
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
7
A2
14:20
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
106
A2
14:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
9
A2/L
15:30
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
10
A2/L
15:30
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
109
A2/L
15:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 9.10
Tekmovalci z licencami M in S
9
Tekmovalci z licencami A in L
13
L
16:40
238.2.1
združena tekma - AMATERSKI POKAL
14
L
16:40
238.2.1
odpoved
15
L/Ma
17:25
238.2.1
Odprta tekma
16
Ma
18:10
238.2.2
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

22
A2
274.2.5
odpoved
0
24
A2
274.2.5
odpoved
0
25
A2/L
274.2.5
odpoved
0
27
A2/L
274.2.5
odpoved
0
28
L
238.2.1
odpoved
0
30
L
238.2.1
odpoved
0
17
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
8
8
18
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
14
14
19
A0
9:55
238.1.4
Odprta tekma
12
12
20
A1
10:50
238.1.1
Odprta tekma
19
19
21
A1/A2
11:40
238.2.1
Licence A in L
24
24
23
A2
13:05
274.2.5
združena tekma
18
18
26
A2/L
13:50
274.2.5
združena tekma
15
15
29
L
14:55
238.2.1
združena tekma
10
10
31
L/Ma
15:25
238.2.1
Odprta tekma
0
32
Ma
16:10
238.2.2
Odprta tekma
7
7
22
A2
274.2.5
odpoved
24
A2
274.2.5
odpoved
25
A2/L
274.2.5
odpoved
27
A2/L
274.2.5
odpoved
28
L
238.2.1
odpoved
30
L
238.2.1
odpoved
17
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
18
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
19
A0
9:55
238.1.4
Odprta tekma
20
A1
10:50
238.1.1
Odprta tekma
21
A1/A2
11:40
238.2.1
Licence A in L
23
A2
13:05
274.2.5
združena tekma
26
A2/L
13:50
274.2.5
združena tekma
29
L
14:55
238.2.1
združena tekma
31
L/Ma
15:25
238.2.1
Odprta tekma
32
Ma
16:10
238.2.2
Odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack