Urnik nedelja


Urnik nedelja

KK Velenje

Turnir 1122

Lopata. Celje

28.8.2022 - 28.8.2022

TEKMOVALCI
KONJI
nedelja, 28. avgust 2022
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
1
E1
8:30
238.1.1
12
12
2
E2
8:55
238.1.1
39
39
3
A1
10:35
238.1.4
Licence A in L
49
49
4
A1/A2
12:00
238.2.1
Licence A in L
36
36
5
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
13
13
6
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
27
27
7
A2
238.2.1
odpoved
0
8
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
0
9
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
0
10
A2/L
238.2.1
odpoved
0
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
0
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
0
13
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
0
14
Ma
17:40
238.2.1
Odprta tekma
0
105
A2
13:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 5.6
40
108
A2/L
14:45
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 8.9
0
111
L
16:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13
0
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.
Nazaj