VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Zdravstveno stanje pred prihodom


Zdravstveno stanje na turnirju


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Zdravstveno stanje pred prihodom


Zdravstveno stanje na turnirju

Kobilarna Lipica

Turnir 0124

Lipica

19.4.2024 - 21.4.2024

TEKMOVALCI
KONJI
petek, 19. april 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
20
20
2
E2
8:45
238.1.1
Odprta tekma
47
47
3
A1
10:45
238.1.1
Odprta tekma
49
49
4
A1/A2
12:20
238.2.1
Licence A in L
23
23
5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
12
12
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
19
19
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
12
12
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
15
15
10
A2/L
274.2.5
odpoved
0
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
5
5
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
26
26
13
L
238.2.1
odpoved
0
14
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
25
25
90
E1
8:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 1
1
1
91
A1
10:45
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
1
1
105
A2
13:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L

Mladi konji 5 let
35

12

19

4108
A2/L
14:50
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
27

12

15


111
L
16:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13

Mladi konji 6 let

Tekmovalci z licencami L do S

odpoved
31

5

26

01
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
8:45
238.1.1
Odprta tekma
3
A1
10:45
238.1.1
Odprta tekma
4
A1/A2
12:20
238.2.1
Licence A in L
5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
10
A2/L
274.2.5
odpoved
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
13
L
238.2.1
odpoved
14
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
90
E1
8:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 1
91
A1
10:45
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
105
A2
13:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L


Mladi konji 5 let
4

108
A2/L
14:50
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

111
L
16:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13

Mladi konji 6 let
5


Tekmovalci z licencami L do S


odpoved
0

sobota, 20. april 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
15
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
9
9
16
E2
8:25
238.1.1
Odprta tekma
31
31
17
A1
9:55
238.1.1
Odprta tekma
30
30
18
A1/A2
11:00
238.2.1
Licence A in L
23
23
19
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
17
17
21
A2
238.2.1
odpoved
0
22
A2
12:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
14
14
23
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
7
7
24
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
8
8
25
A2/L
238.2.1
Odpoved
0
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
3
3
27
L
238.2.1
odpoved
0
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
0
29
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
39
39
30
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
11
11
31
Mb
17:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
21
21
92
E2
8:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
1
1
93
A2/L
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 24
1
1
119
A2
13:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 19.20

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
28

11

17


123
A2/L
14:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 23.24

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
15

7

8


126
L
15:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.28.29

Mladi konji 6 let

Tekmovalci z licencami S

Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
42

3

0

3915
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
16
E2
8:25
238.1.1
Odprta tekma
17
A1
9:55
238.1.1
Odprta tekma
18
A1/A2
11:00
238.2.1
Licence A in L
19
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
21
A2
238.2.1
odpoved
22
A2
12:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
23
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
24
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
25
A2/L
238.2.1
Odpoved
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
27
L
238.2.1
odpoved
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
29
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
30
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
31
Mb
17:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
92
E2
8:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
93
A2/L
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 24
119
A2
13:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 19.20

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

123
A2/L
14:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 23.24

Tekmovalci z licencami M in S
7


Tekmovalci z licencami A in L
8

126
L
15:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.28.29

Mladi konji 6 let
3


Tekmovalci z licencami S
0


Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL

nedelja, 21. april 2024
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
32
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
23
23
33
A0
8:45
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
33
33
34
A1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
31
31
35
A2
11:30
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
14
14
36
A2
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
26
26
37
A2
274.1.5.3
Mladi konji 5 let
8
8
38
L
274.1.5.3
Mladi konji 6 let
5
5
39
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami L in M
23
23
40
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami S
5
5
41
S*
15:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
10
10
42
L/Ma
16:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
25
25
43
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
8
8
135
A2
11:30
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 35.36.37

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L

Mladi konji 5 let
48

14

26

8138
L
13:15
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 38.39.40

Mladi konji 6 let

Tekmovalci z licencami L in M

Tekmovalci z licencami S
33

5

23

532
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
33
A0
8:45
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
34
A1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
35
A2
11:30
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
36
A2
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
37
A2
274.1.5.3
Mladi konji 5 let
38
L
274.1.5.3
Mladi konji 6 let
39
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami L in M
40
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami S
41
S*
15:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
42
L/Ma
16:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
43
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
135
A2
11:30
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 35.36.37

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L


Mladi konji 5 let
8

138
L
13:15
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 38.39.40

Mladi konji 6 let
5


Tekmovalci z licencami L in M


Tekmovalci z licencami S
5

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.
Nazaj