VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Zdravstveno stanje pred prihodom


Zdravstveno stanje na turnirju


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Zdravstveno stanje pred prihodom


Zdravstveno stanje na turnirju

Kobilarna Lipica

TurnirTournament 0124

Lipica

19.4.2024 - 21.4.2024

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
12
12
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
19
19
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
12
12
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
15
15
10
A2/L
274.2.5
odpoved
0
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
5
5
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
26
26
13
L
238.2.1
odpoved
0
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
20
20
90
E1
8:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 1
1
1
2
E2
8:45
238.1.1
Odprta tekma
47
47
3
A1
10:45
238.1.1
Odprta tekma
49
49
91
A1
10:45
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
1
1
4
A1/A2
12:20
238.2.1
Licence A in L
23
23
105
A2
13:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
35
12
19
4
108
A2/L
14:50
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
27
12
15
111
L
16:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L do S
31
5
26
14
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
25
25
5
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
6
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
7
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
8
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
9
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
10
A2/L
274.2.5
odpoved
11
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
12
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
13
L
238.2.1
odpoved
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
90
E1
8:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 1
2
E2
8:45
238.1.1
Odprta tekma
3
A1
10:45
238.1.1
Odprta tekma
91
A1
10:45
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
4
A1/A2
12:20
238.2.1
Licence A in L
105
A2
13:30
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 5.6.7
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
4
108
A2/L
14:50
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
111
L
16:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 11.12.13
Mladi konji 6 let
5
Tekmovalci z licencami L do S
14
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

19
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
17
17
21
A2
238.2.1
odpoved
0
23
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
7
7
24
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
8
8
25
A2/L
238.2.1
Odpoved
0
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
3
3
27
L
238.2.1
odpoved
0
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
0
29
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
39
39
93
A2/L
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 24
1
1
15
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
9
9
16
E2
8:25
238.1.1
Odprta tekma
31
31
92
E2
8:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
1
1
17
A1
9:55
238.1.1
Odprta tekma
30
30
18
A1/A2
11:00
238.2.1
Licence A in L
23
23
22
A2
12:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
14
14
119
A2
13:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 19.20
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
28
11
17
123
A2/L
14:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 23.24
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
15
7
8
126
L
15:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.28.29
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
42
3
39
30
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
11
11
31
Mb
17:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
21
21
19
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
20
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
21
A2
238.2.1
odpoved
23
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
24
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
25
A2/L
238.2.1
Odpoved
26
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
27
L
238.2.1
odpoved
28
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
29
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
93
A2/L
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 24
15
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
16
E2
8:25
238.1.1
Odprta tekma
92
E2
8:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 16
17
A1
9:55
238.1.1
Odprta tekma
18
A1/A2
11:00
238.2.1
Licence A in L
22
A2
12:20
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
119
A2
13:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 19.20
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
123
A2/L
14:10
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 23.24
Tekmovalci z licencami M in S
7
Tekmovalci z licencami A in L
8
126
L
15:25
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 26.28.29
Mladi konji 6 let
3
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
30
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
31
Mb
17:55
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

36
A2
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
26
26
37
A2
274.1.5.3
Mladi konji 5 let
8
8
38
L
274.1.5.3
Mladi konji 6 let
5
5
39
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami L in M
23
23
40
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami S
5
5
32
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
23
23
33
A0
8:45
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
33
33
34
A1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
31
31
35
A2
11:30
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
14
14
135
A2
11:30
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 35.36.37
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
48
14
26
8
138
L
13:15
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 38.39.40
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
33
5
23
5
41
S*
15:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
10
10
42
L/Ma
16:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
25
25
43
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
8
8
36
A2
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami A in L
37
A2
274.1.5.3
Mladi konji 5 let
38
L
274.1.5.3
Mladi konji 6 let
39
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami L in M
40
L
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami S
32
E2
8:00
238.1.1
Odprta tekma
33
A0
8:45
238.1.1
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
34
A1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
35
A2
11:30
274.1.5.3
Tekmovalci z licencami M in S
135
A2
11:30
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 35.36.37
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
8
138
L
13:15
274.1.5.3
ZDRUŽENE TEKME 38.39.40
Mladi konji 6 let
5
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
5
41
S*
15:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
42
L/Ma
16:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
43
Ma
17:55
238.2.1
Odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack