VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja

KK Urh Bauman

Turnir 0821

Dogoše. Maribor

30.7.2021 - 1.8.2021

TEKMOVALCI
KONJI
petek, 30. julij 2021
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
7
A2
238.2.1
odpoved
0
10
A2/L
274.2.5
odpoved
0
11
L
274.2.5
odpoved
0
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
20
20
2
E2
8:45
238.1.1
odprta tekma
48
48
3
A1
10:20
238.1.1
Odprta tekma
34
34
4
A1/A2
11:55
238.2.1
odprta tekma
32
32
43
A1/A2
13:15
238.1.1
EVENTING TEKMOVANJE
5
5
5
A2
13:35
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
13
13
6
A2
13:35
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
15
15
105
A2
13:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 5.6

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
28

13

15


8
A2/L
15:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
15
15
9
A2/L
15:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
12
12
108
A2/L
15:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
27

15

12


12
L
16:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami L in M
14
14
13
L
16:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami S
7
7
112
L
16:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 12.13

Tekmovalci z licencami L in M

Tekmovalci z licencami S
21

14

7


14
L/Ma
17:45
238.2.1
Odprta tekma
12
12
7
A2
238.2.1
odpoved
10
A2/L
274.2.5
odpoved
11
L
274.2.5
odpoved
1
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
8:45
238.1.1
odprta tekma
3
A1
10:20
238.1.1
Odprta tekma
4
A1/A2
11:55
238.2.1
odprta tekma
43
A1/A2
13:15
238.1.1
EVENTING TEKMOVANJE
5
A2
13:35
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
6
A2
13:35
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
105
A2
13:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 5.6

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

8
A2/L
15:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
9
A2/L
15:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
108
A2/L
15:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 8.9

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

12
L
16:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami L in M
13
L
16:15
274.2.5
Tekmovalci z licencami S
112
L
16:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 12.13

Tekmovalci z licencami L in M


Tekmovalci z licencami S
7

14
L/Ma
17:45
238.2.1
Odprta tekma
sobota, 31. julij 2021
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
22
A2
00:00
238.2.1
odpoved
0
23
L
00:00
238.2.1
odpoved
0
42
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
6
6
15
E2
8:10
238.1.4
Tekma za ponije in odprta tekma
31
31
16
A0
9:15
238.1.4
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
34
34
17
A1
10:30
238.1.1
Odprta tekma
13
13
18
A1/A2
11:30
238.2.1
Licence A in L
28
28
19
A2
12:25
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
12
12
20
A2
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
19
19
21
A2
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
20
20
120
A2
13:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 20.21

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
39

19

20


24
L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
19
19
25
L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
8
8
124
L
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 24.25

Tekmovalci z licencami L in M

Tekmovalci z licencami S
27

19

8


26
L/Ma
15:55
238.2.1
Odprta tekma
16
16
27
Mb
17:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
13
13
22
A2
00:00
238.2.1
odpoved
23
L
00:00
238.2.1
odpoved
42
E1
8:00
238.1.1
Odprta tekma
15
E2
8:10
238.1.4
Tekma za ponije in odprta tekma
16
A0
9:15
238.1.4
POKAL SLOVENIJE OTROCI in odprta tekma
17
A1
10:30
238.1.1
Odprta tekma
18
A1/A2
11:30
238.2.1
Licence A in L
19
A2
12:25
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
20
A2
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
21
A2
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
120
A2
13:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 20.21

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

24
L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M
25
L
14:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
124
L
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 24.25

Tekmovalci z licencami L in M


Tekmovalci z licencami S
8

26
L/Ma
15:55
238.2.1
Odprta tekma
27
Mb
17:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
nedelja, 1. avgust 2021
TEKMA
KATEGORIJA
ZAČETEK
ČLEN
OPIS
ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SKICA
ŠTARTNE LISTE
REZULTATI
31
A2
238.2.1
odpoved
0
33
A2
238.2.1
odpoved
0
36
A2/L
238.2.1
odpoved
0
37
L
238.2.1
odpoved
0
28
A0
8:00
238.1.1
Odprta tekma
28
28
29
A1
8:55
238.1.1
Odprta tekma
21
21
30
A1/A2
9:40
238.2.1
Licence A in L
26
26
32
A2
11:00
238.2.1
združena tekma
28
28
34
A2/L
11:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
13
13
35
A2/L
11:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
14
14
134
A2/L
11:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 34.35

Tekmovalci z licencami M in S

Tekmovalci z licencami A in L
27

13

14


38
L
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
18
18
39
L
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
9
9
138
L
13:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 38.39

Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL

Tekmovalci z licencami S
28

18

9


40
Ma
14:45
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
7
7
41
S*
16:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
0
31
A2
238.2.1
odpoved
33
A2
238.2.1
odpoved
36
A2/L
238.2.1
odpoved
37
L
238.2.1
odpoved
28
A0
8:00
238.1.1
Odprta tekma
29
A1
8:55
238.1.1
Odprta tekma
30
A1/A2
9:40
238.2.1
Licence A in L
32
A2
11:00
238.2.1
združena tekma
34
A2/L
11:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
35
A2/L
11:50
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
134
A2/L
11:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 34.35

Tekmovalci z licencami M in S


Tekmovalci z licencami A in L

38
L
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL
39
L
13:05
238.2.1
Tekmovalci z licencami S
138
L
13:05
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 38.39

Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL


Tekmovalci z licencami S
9

40
Ma
14:45
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLADINCI in odprta tekma
41
S*
16:15
238.2.2
EQWIN POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.
Nazaj