VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


VABILO


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja

KK Urh Bauman

TurnirTournament 0424

Dogše. Maribor

24.5.2024 - 26.5.2024

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

6
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
7
7
7
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
8
8
8
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
3
3
9
A2/L
274.2.5
Združena tekma
15
15
10
A2/L
274.2.5
odpoved
0
11
A2/L
274.2.5
odpoved
0
12
L
274.2.5
Mladi konji 6 let
5
5
13
L
274.2.5
Tekmovalci z licencami L in M
13
13
14
L
274.2.5
Tekmovalci z licencami S
11
11
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
9
9
2
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
18
18
3
A0
10:25
238.1.1
Odprta tekma
18
18
90
A0
10:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
1
1
4
A1
11:05
238.1.1
Odprta tekma
14
14
5
A1/A2
12:15
238.2.1
Odprta tekma
17
17
91
A1/A2
12:15
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 5
3
3
92
A2
13:00
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 106
2
2
106
A2
13:00
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 6.7.8
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
18
7
8
3
109
A2/L
14:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 9.10.11
Združena tekma
13
15
112
L
15:00
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 12.13.14
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
29
5
13
11
15
Ma
16:35
238.2.1
Odprta tekma
13
13
6
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
7
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
8
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
9
A2/L
274.2.5
Združena tekma
10
A2/L
274.2.5
odpoved
11
A2/L
274.2.5
odpoved
12
L
274.2.5
Mladi konji 6 let
13
L
274.2.5
Tekmovalci z licencami L in M
14
L
274.2.5
Tekmovalci z licencami S
1
E1
9:00
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
9:20
STIL
Odprta tekma
3
A0
10:25
238.1.1
Odprta tekma
90
A0
10:25
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
4
A1
11:05
238.1.1
Odprta tekma
5
A1/A2
12:15
238.2.1
Odprta tekma
91
A1/A2
12:15
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 5
92
A2
13:00
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 106
106
A2
13:00
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 6.7.8
Tekmovalci z licencami M in S
7
Tekmovalci z licencami A in L
8
Mladi konji 5 let
3
109
A2/L
14:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 9.10.11
Združena tekma
112
L
15:00
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 12.13.14
Mladi konji 6 let
5
Tekmovalci z licencami L in M
Tekmovalci z licencami S
15
Ma
16:35
238.2.1
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

22
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
6
6
23
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
14
14
24
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
4
4
25
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
11
11
26
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
6
6
27
A2/L
238.2.1
odpoved
0
16
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
10
10
17
E2
8:55
238.1.1
Odprta tekma
44
44
18
A0
10:15
238.1.1
Odprta tekma
30
30
19
A1
11:40
238.1.1
Odprta tekma
18
18
20
A1/A2
12:20
238.2.1
Odprta tekma
32
32
21
A2
14:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
12
12
122
A2
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 22.23.24
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
24
6
14
4
125
A2/L
15:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
17
11
6
44
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
26
26
93
L/Ma
16:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 44
1
1
29
Mb
18:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
12
12
22
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
23
A2
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
24
A2
238.2.1
Mladi konji 5 let
25
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami M in S
26
A2/L
238.2.1
Tekmovalci z licencami A in L
27
A2/L
238.2.1
odpoved
16
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
17
E2
8:55
238.1.1
Odprta tekma
18
A0
10:15
238.1.1
Odprta tekma
19
A1
11:40
238.1.1
Odprta tekma
20
A1/A2
12:20
238.2.1
Odprta tekma
21
A2
14:00
238.2.2
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI
122
A2
14:50
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 22.23.24
Tekmovalci z licencami M in S
6
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
4
125
A2/L
15:35
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
6
44
L/Ma
16:50
238.2.1
Odprta tekma
93
L/Ma
16:50
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 44
29
Mb
18:10
238.2.2
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack