VABILO


Urnik četrtek


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Warmup


ClipMyHorse


WhatsApp QR


OBRAZEC ZDR. STANJE KONJA


ZDR. STANJE KONJA NA TURNIRJU


Urnik veterinarski pregled konj


Urnik Warm-up


DP OTROCI


DP OTROCI EKIPNO


DP MLAJŠI MLADINCI


DP MLAJŠI MLADINCI EKIPNO


DP AMATERJI


DP AMATERJI EKIPNO


DP MLADINCI


DP MLADINCI EKIPNO


DP U25


DP ČLANI


DP ČLANI EKIPNO


VABILO


Urnik četrtek


Urnik petek


Urnik sobota


Urnik nedelja


Warmup


ClipMyHorse


WhatsApp QR


OBRAZEC ZDR. STANJE KONJA


ZDR. STANJE KONJA NA TURNIRJU


Urnik veterinarski pregled konj


Urnik Warm-up


DP OTROCI


DP OTROCI EKIPNO


DP MLAJŠI MLADINCI


DP MLAJŠI MLADINCI EKIPNO


DP AMATERJI


DP AMATERJI EKIPNO


DP MLADINCI


DP MLADINCI EKIPNO


DP U25


DP ČLANI


DP ČLANI EKIPNO

Kobilarna Lipica

TurnirTournament 0824

Lipica

4.7.2024 - 7.7.2024

TEKMOVALCICOMPETITORS
KONJIHORSES

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

1
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
8
8
2
E2
8:50
238.1.1
Odprta tekma
18
18
3
A0
10:00
238.1.1
DP OTROCI - 1. tekma in odprta tekma
42
42
90
A0
10:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
1
1
7
A2
12:10
238.2.1
DP ML. MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
45
45
91
A2
12:10
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 7
1
1
8
A2/L
14:15
239
DP AMATERJI - 1. tekma in odprta tekma
53
53
12
L/Ma
16:45
239
DP MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
15
15
13
Ma
18:00
239
DP ML. ČLANI (U25) - 1. tekma in odprta tekma
9
9
14
S*
19:00
239
DP ČLANI - 1. tekma in odprta tekma
7
7
1
E1
8:30
238.1.1
Odprta tekma
2
E2
8:50
238.1.1
Odprta tekma
3
A0
10:00
238.1.1
DP OTROCI - 1. tekma in odprta tekma
90
A0
10:00
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 3
7
A2
12:10
238.2.1
DP ML. MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
91
A2
12:10
238.2.1
PONOVNI START TEKMA 7
8
A2/L
14:15
239
DP AMATERJI - 1. tekma in odprta tekma
12
L/Ma
16:45
239
DP MLADINCI - 1. tekma in odprta tekma
13
Ma
18:00
239
DP ML. ČLANI (U25) - 1. tekma in odprta tekma
14
S*
19:00
239
DP ČLANI - 1. tekma in odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

15
A0
8:30
DP1
DP OTROCI - 2. tekma (v dveh tekih)
12
12
16
A2
10:15
DP1
DP ML. MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
19
19
17
L
10:55
DP1
DP AMATERJI - 2. tekma (v dveh tekih)
41
41
18
L/Ma
15:10
DP1
DP MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
12
12
19
Mb
17:00
DP1
DP ML. ČLANI (U25) - 2. tekma (v dveh tekih)
4
4
20
S*
18:20
DP1
DP ČLANI - 2. tekma (v dveh tekih)
6
6
15
A0
8:30
DP1
DP OTROCI - 2. tekma (v dveh tekih)
16
A2
10:15
DP1
DP ML. MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
17
L
10:55
DP1
DP AMATERJI - 2. tekma (v dveh tekih)
18
L/Ma
15:10
DP1
DP MLADINCI - 2. tekma (v dveh tekih)
19
Mb
17:00
DP1
DP ML. ČLANI (U25) - 2. tekma (v dveh tekih)
20
S*
18:20
DP1
DP ČLANI - 2. tekma (v dveh tekih)

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

25
A2
274.2.5
odpoved
0
26
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A do S
17
17
27
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
28
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
5
5
29
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
5
5
30
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
4
4
31
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
7
7
32
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
9
9
33
L
238.2.1
ODPOVED
0
21
E1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
3
3
22
E2
10:10
238.1.1
Odprta tekma
18
18
23
A1
11:10
238.1.1
Odprta tekma
28
28
92
A1
11:10
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 23
1
1
24
A1/A2
12:10
238.2.1
Odprta tekma
22
22
125
A2
13:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami A do S
Mladi konji 5 let
21
17
4
128
A2/L
14:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 28.29.30
Tekmovalci z licencami M in S
Tekmovalci z licencami A in L
Mladi konji 5 let
14
5
5
4
131
L
15:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 31.32
Mladi konji 6 let
Tekmovalci z licencami L do S
16
7
9
34
Ma
16:20
269
Odprta tekma
12
12
25
A2
274.2.5
odpoved
26
A2
274.2.5
Tekmovalci z licencami A do S
27
A2
274.2.5
Mladi konji 5 let
28
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami M in S
29
A2/L
274.2.5
Tekmovalci z licencami A in L
30
A2/L
274.2.5
Mladi konji 5 let
31
L
238.2.1
Mladi konji 6 let
32
L
238.2.1
Tekmovalci z licencami L do S
33
L
238.2.1
ODPOVED
21
E1
10:00
238.1.1
Odprta tekma
22
E2
10:10
238.1.1
Odprta tekma
23
A1
11:10
238.1.1
Odprta tekma
92
A1
11:10
238.1.1
PONOVNI START TEKMA 23
24
A1/A2
12:10
238.2.1
Odprta tekma
125
A2
13:20
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27
Tekmovalci z licencami A do S
Mladi konji 5 let
4
128
A2/L
14:15
274.2.5
ZDRUŽENE TEKME 28.29.30
Tekmovalci z licencami M in S
5
Tekmovalci z licencami A in L
5
Mladi konji 5 let
4
131
L
15:15
238.2.1
ZDRUŽENE TEKME 31.32
Mladi konji 6 let
7
Tekmovalci z licencami L do S
9
34
Ma
16:20
269
Odprta tekma

TEKMA

COMP

KATEGORIJA

CATEGORY

ZAČETEK

START

ČLEN

ARTICLE

OPIS

DESCRIPTION

ŠTEVILO TEKMOVALCEV

NUMBER OF COMPETITORS

SKICA

COURSE

ŠTARTNE LISTE

START LIST

REZULTATI

RESULTS

37
A2/L
238.2.1
odpoved
0
50
Ma
238.2.1
odpoved
0
51
S*
238.2.1
odpoved
0
52
L/Ma
238.2.1
odpoved
0
35
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
11
11
49
A1
9:25
238.1.1
Odprta tekma
32
32
36
A1
10:25
238.1.1
DP OTROCI - FINALE
11
11
38
A2/L
13:00
238.2.1
DP ML. MLADINCI - FINALE in odprta tekma
56
56
41
Ma
14:35
238.2.1
DP MLADINCI - FINALE
15
15
42
S*
15:50
238.2.1
DP ML. ČLANI (U25) - FINALE
4
4
43
S**
16:40
238.1.1
DP ČLANI - FINALE
4
4
44
L/Ma
17:30
238.2.1
DP AMATERJI - FINALE
33
33
37
A2/L
238.2.1
odpoved
50
Ma
238.2.1
odpoved
51
S*
238.2.1
odpoved
52
L/Ma
238.2.1
odpoved
35
E2
8:30
238.1.1
Odprta tekma
49
A1
9:25
238.1.1
Odprta tekma
36
A1
10:25
238.1.1
DP OTROCI - FINALE
38
A2/L
13:00
238.2.1
DP ML. MLADINCI - FINALE in odprta tekma
41
Ma
14:35
238.2.1
DP MLADINCI - FINALE
42
S*
15:50
238.2.1
DP ML. ČLANI (U25) - FINALE
43
S**
16:40
238.1.1
DP ČLANI - FINALE
44
L/Ma
17:30
238.2.1
DP AMATERJI - FINALE
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa začetka tekem.*The organizer reserves the right to change the start time of the competitions.
NazajBack